"In de EPA-ISTA staat autonomie voor de lesgever centraal."Wat is de EPA-ISTA?

19-01-2011

Waaruit bestaat de EPA-ISTA?

Een doeltreffende en toegankelijke krijgskunst
  • Een levensfilosofie gestoeld op een traditie die vorm heeft gekregen door een martiale praktijk;
  • Een levenskunst en een gezondheidsdiscipline;
  • Een forum van uitwisseling en van een internationale zoektocht.
I.S.T.A.: De enige plaats waar men het traditionele aikido beoefent
Volledig in de lijn van de gedachtegang waarin het aikido van Meester Ueshiba is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, hebben een aantal lesgevers op internationaal niveau zich gehergroepeerd en hebben zij de ISTA (International School of Traditional Aikido) opgericht, een structuur zonder formele functies en zonder een zich met alles bemoeiende leiding.

ISTA is een forum van uitwisseling van wederzijdse ervaringen, gesitueerd rondom een traditioneel en authentiek aikido. ISTA is de enige plaats waar er geen administratieve autoriteit boven de lesgever van de dojo gesitueerd is, zoals dat op traditionele wijze altijd het geval geweest is in Japan.

ISTA situeert zich in een denkwereld die radicaal verschillend is van het denken zoals dat voorgesteld wordt door de bestaande federale structuren: ISTA volgt de weg die voorbereid is door O Sensei, zonder daarvan af te wijken.

Het aikido heeft nood aan een denkwereld die zich afscheidt van de denkwereld waarin de sporttakken zich bevinden. ISTA vertegenwoordigd deze aparte denkwereld.

ISTA richt zich zowel op individuen (lesgevers en leerlingen) als op dojo's. ISTA heeft niet de roeping een overkoepelende federatie te zijn met een welbepaalde autoriteit aan het hoofd, noch is zij gericht op het codificeren of normeren van het aikido, noch op het vervangen van de lesgevers zelf. ISTA is een internationale school.

Verduidelijking: EPA - Europese Promotie Aikido - lag aan de grondslag van het ontstaan van ISTA (Internationale School van Traditioneel Aikido) en heeft zich aangesloten bij ISTA.