"The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting."

Sun Tzu

De Tegenstander Kiest zijn Eigen Ondergang

Één van de bekendste kenmerken van aikido is het werken zonder kracht. De kracht van de tegenstander gebruiken. Hierover bestaat veel verwarring, met talloze meningen en interpretaties. In dit artikel probeer ik te beschrijven wat dat nu precies inhoudt.


Hoe beoefen je aikido technieken?
In Aikido Dojo Shinto Ryu is er een gezegde ontstaan op de manier waarop er getraind wordt: "De tegenstander kiest zijn eigen ondergang."

Vanuit de situatie wordt gehandeld in plaats van dat de techniek het uitgangspunt is. De aite (tegenstander) en tori (uitvoerende) werken samen om deze situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Alleen op die manier kan de techniek in de juiste situatie beoefent worden. Het veranderen van aanval of reactie tijdens de oefening is nutteloos, de tori zal dan een andere techniek moeten inzetten. De aite laat slechts zijn onkunde zien door de situatie anders te maken dan gevraagd werd.

Nadat de situatie duidelijk is wordt er op een vrije manier geoefend, jiyu waza (vrije technieken). Hierbij mag de aite alle aanvallen kiezen en de tori mag iedere techniek kiezen die daar uit vloeit. Deze manier van trainen is erg belangrijk in aikido en wordt vaak over het hoofd gezien.


Het traject van de leerling:

Beginfase van de leerling:
Het eerste wat de leerling moet doen is het loslaten van het idee dat je sterk, snel en groot moet zijn om in een conflict de winnaar te zijn. Het gevoel dat als men tegen blokkade aankomt dat deze vermeden of geforceerd moet worden. In aikido ontloopt men de problemen niet en probeert deze ook niet met kracht op te lossen. In aikido probeert men iedere situatie te accepteren zoals deze is en het maximale er uit te halen. Door middel van maximaal gebruik te maken van het eigen lichaam en positionering leert de leerling steeds minder kracht te gebruiken en zal fysiek en mentaal steeds meer ontspannen worden.

De leerling onderweg:
De leerling snapt het concept van het werken zonder kracht. Maar in de praktijk stuit men toch zeer vaak op problemen. Dit is alleen te verhelpen door de technieken te blijven herhalen. De leerling zal moeten oefenen tot de techniek los gelaten kan worden. Alleen op deze manier zal de leerling de manier van werken zonder kracht eigen maken. Het bestuderen van de 3 hoofdprincipes van aikido: Shisei, Ma Ai en Ki no Nagare, zorgt ervoor dat de leerling constant kan verbeteren en snappen waarom alles werkt zoals het werkt. Aikido technieken behoren logisch te werken, waarbij men kan denken aan anatomie en natuurkunde. Ondanks dat de theorie snel begrepen kan worden is aikido een krijgskunst wat jaren duurt om echt onder de knie te krijgen.

De leerling bewust van zijn weg:
De leerling begrijpt de 3 hoofdprincipes en kan daardoor de situatie en zichzelf veel beter controleren. Maar er staat een grote uitdaging te wachten, want nu zal de leerling alle vergaarde kennis moeten implementeren in één manier van denken en bewegen. Ook komt het psychologische aspect van aikido technieken naar boven. Een belangrijk element van aikido technieken is dat men de tegenstander kan leiden. Als de tegenstander denkt dat datgene wat hij/zij wilt doen ook gaat werken, dan is de verassing altijd het grootst als het niet werkt.

De principes van aikido zullen niet veranderen, slechts de leerling en de perceptie naar de principes. Hierin zal de leerling altijd kunnen groeien met aikido als basis. Deze manier van trainen is zeker niet de makkelijkste. Oefen daarom altijd in opperste concentratie, voel wat je tegenstander doet en laat hem zijn eigen ondergang kiezen.

terug ...